Wereldoriëntatie

Binnen het jenaplanonderwijs vormt wereldoriëntatie het hart van ons onderwijs. We willen dat onze kinderen op een verstandige manier ‘wegwijs’ worden in een steeds complexere wereld.

Belang van basisvaardigheden

Basisvaardigheden als rekenen, taal en lezen hebben hier een belangrijke, ondersteunende rol en worden in de vorm van een cursus aangeboden. Je moet (begrijpend) kunnen lezen om informatie te snappen en te gebruiken. Je moet kunnen schrijven, typen, drukken en spellen om in staat te zijn je oplossingen en resultaten te presenteren. Je moet met de computer, internet en apps kunnen omgaan om goed na te denken over bepaalde informatie. Je moet omgeving, tijd, tabellen, getallen en registers kunnen begrijpen om relaties en betekenis te kunnen snappen.

De vakken aardrijkskunde, geschiedenis, biologie, natuurkunde en techniek komen op onze school voor tijdens ‘wereldoriëntatie’, maar ook tijdens taal. Lezen, rekenen, creatieve vorming en levensbeschouwing krijgen hierdoor voor een deel invulling.

Stamgroepwerk

Steeds vaker wordt hier het begrip ‘stamgroepwerk’ gebruikt, omdat wereldoriëntatie voortkomt uit vragen vanuit de stamgroep. In de stamgroep wordt vervolgens door de kinderen verkend, onderzocht, uitgewerkt en gepresenteerd. In alle groepen bieden we wereldoriëntatie aan door verschillende thema's voor te bereiden (bijvoorbeeld de seizoenen, de Kinderboekenweek, het schoolproject en groepsgebonden thema’s). De onderwerpen komen deels vanuit de kinderen zelf en deels vanuit de stamgroepleiders.

Thema's en projecten

We hebben een driejarig proces van thema’s en projecten ontwikkeld, waarin de meeste kerndoelen op het gebied van de wereldoriënterende vakken aan bod komen. In de bovenbouw bieden we naast het open gedeelte een deel van de wereldoriëntatie wat meer volgens vaste regels aan. Het gaat hier om de leerlijn Tijd (o.a. de Canon van de Geschiedenis in 50 vensters) en de leerlijn Ruimte (aardrijkskunde van Nederland, Europa en de Wereld, topografie).

Tot ons stamgroepwerk behoren nog veel meer onderdelen, zoals (nieuws- en voorbereide) kringen, uitzendingen van het jeugdjournaal’, excursies naar cultureel erfgoed en het Gronings Landschap, individuele studies en werkstukken en het grote schoolproject (verhalend ontwerp).

WELKOM! DEZE WEBSITE MAAKT GEBRUIK VAN COOKIES


Op onze website maken we gebruik van functionele - en analytische cookies om de website optimaal te laten functioneren en waar mogelijk te verbeteren. Deze cookies verzamelen geen persoonsgegevens.
Veel leesplezier!

Akkoord met de cookies