Medezeggenschap

Wij werken goed samen met onze medezeggenschapsraad (MR) en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). Lees hieronder meer. 

Medezeggenschapsraad 

De MR is een groep medewerkers en ouders/verzorgers die ons advies en inzicht geeft over belangrijke schoolzaken. De MR beschermt de belangen van de kinderen, ouders, verzorgers, teamleden en van de school. De directie en het schoolbestuur vragen over veel onderwerpen advies of instemming van de MR. De MR mag alle zaken die over de school gaan bespreken. 

Ook kan de MR ongevraagd advies uitbrengen. Vergaderingen vinden ongeveer eens in de zes weken plaats en zijn openbaar. In deze vergaderingen worden terugkerende zaken besproken zoals: de uitvoering van het schoolplan, het financiële jaarplan, de groepsindeling en bijzonderheden in de formatie.

Het e-mailadres van de MR is: Petteflet_MR@openbaaronderwijsgroningen.nl.

Leden MR 2022-2023

  • Alexander Bal - ouder
  • Anko Eefting - ouder
  • Yta Holwerda - ouder
  • Marga Ray - stamgroepleider
  • Rinie Boekholt - stamgroepleider
  • Sanne Post - stamgroepleider 

Zie hieronder een foto van de leden van de MR: 

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad 

Elke school heeft via een ouder/verzorger of een leerkracht een vertegenwoordiger in de GMR. De leden van deze groep komen uit alle scholen binnen Openbaar Onderwijs Groningen. Zij geven advies en inspraak over belangrijke zaken die over heel Openbaar Onderwijs Groningen gaan. 

Namens de Petteflet zit Joke Wobben (stamgroepleider) voor 2022-2023 in de GMR. 

WELKOM! DEZE WEBSITE MAAKT GEBRUIK VAN COOKIES


Op onze website maken we gebruik van functionele - en analytische cookies om de website optimaal te laten functioneren en waar mogelijk te verbeteren. Deze cookies verzamelen geen persoonsgegevens.
Veel leesplezier!

Akkoord met de cookies