Aanbod jonge kind

Jonge kinderen leren door te spelen, dit proberen wij in de basisactiviteiten (werk, gesprek, spel en viering) terug te laten komen, zodat de kinderen al spelend hun kleuterdoelen (slo) kunnen behalen. 

Gesprek en kring

Wij zijn veel met kinderen in gesprek. In het Jenaplanonderwijs gebeurt veel in de kring. Er wordt geluisterd naar wat de kinderen vertellen over een bepaald thema, maar ook naar verhalen over wat ze zelf hebben meegemaakt in het dagelijks leven. Op deze manier sluit ons onderwijs aan bij de kinderen zelf. 

Tijdens deze gesprekken besteden we ook veel aandacht hoe de kinderen spreken, aan burgerschapsvorming en wereldoriëntatie.

Spelen en werken

We kijken of de plannen die in kringgesprekken besproken worden, uitgevoerd kunnen worden tijdens het spelen en werken. Kinderen voelen zich hierdoor gehoord, leren dat hun mening ertoe doet en dat ze zelf invloed hebben op hun leerproces/het spelen en werken in de groep.

Vooral jonge kinderen leren de wereld te begrijpen door te spelen. We willen de kinderen laten ervaren dat ze grip op de wereld kunnen hebben. Door goed te kijken, mee te spelen en nieuwe materialen in te brengen zien we in welke fase van rollenspel de kinderen zijn. Indien nodig geven we daar interventies op. 

Tijdens het werk zien we dat kinderen zoveel mogelijk zelf aan het werk zijn. We vinden het belangrijk dat kinderen zichzelf zoveel mogelijk redden en als het nodig is hulp durven vragen aan een ander kind in de groep. Door de kinderen al jong kennis te laten maken met uitgestelde aandacht (niet direct een vraag stellen én antwoord krijgen), moedigen we ze aan om zichzelf te kunnen redden. 

Mocht het kind het toch niet weten, of zijn er 'grote' vragen, dan weten de kinderen dat ze altijd kinderen uit de midden- en bovenbouw kunnen vragen om te helpen. Zo moedigen we het samenwerken aan. 

Viering

Viering komt op veel manieren voor. Kinderen krijgen zelfvertrouwen door zowel kleine als grote dingen te vieren. Doordat er stil gestaan wordt bij kleine dingen (zelf je schoenen aandoen) maar ook grote presentaties (met publiek) ervaren kinderen dat ze belangrijk zijn en ertoe doen. Met dit positieve gevoel, staan de kinderen opener in de wereld en zullen ze meer van zichzelf laten zien.

Filmpje over het jonge kind

De Nederlandse Jenaplanvereniging heeft ook een filmpje gemaakt over het aanbod voor het jonge kind. Bekijk het filmpje genaamd 'ik wil spelen' hieronder: 

WELKOM! DEZE WEBSITE MAAKT GEBRUIK VAN COOKIES


Op onze website maken we gebruik van functionele - en analytische cookies om de website optimaal te laten functioneren en waar mogelijk te verbeteren. Deze cookies verzamelen geen persoonsgegevens.
Veel leesplezier!

Akkoord met de cookies