Vrijwillige ouderbijdrage

In het schooljaar 23-24 wordt er voor het eerst geen vrijwillige ouderbijdrage meer gevraagd voor het organiseren van extra activiteiten.

Wel wordt er een vrijwillige bijdrage gevraagd voor de schoolreisjes in de onder- en middenbouw en het schoolkamp voor de bovenbouw.

Binnen onze school gaan we met manifestaties op een andere manier geld op halen om de ''extra'' activiteiten te bekostigen. De oudercommissie zal de begroting hiervan jaarlijks opstellen en laten goedkeuren door de MR. De school heeft samen met de OC afgesproken dat ze garant staan voor een bepaald bedrag per schooljaar.

Kinderen zullen nooit uitgesloten worden van schoolreisjes of kampen. De hoogte van het bedrag van de vrijwillige bijdrage voor de schoolreisjes en schoolkamp moet nog bepaald worden. 

WELKOM! DEZE WEBSITE MAAKT GEBRUIK VAN COOKIES


Op onze website maken we gebruik van functionele - en analytische cookies om de website optimaal te laten functioneren en waar mogelijk te verbeteren. Deze cookies verzamelen geen persoonsgegevens.
Veel leesplezier!

Akkoord met de cookies