Basisactiviteiten jenaplan

De Petteflet is een jenaplanschool. Dit betekent onder andere dat wij werken vanuit de vier basisactiviteiten: gesprek, spel, werk en viering. Deze vier basisactiviteiten komen bij ons op school afwisselend, in een afgesproken weekplan aan de orde. Door de afwisseling van deze basisactiviteiten is een urentabel voor een jenaplanschool moeilijk te vullen. Het aanbod vloeit op een natuurlijke manier in elkaar over. 

Gesprek

We zitten tijdens een schooldag vaak in de kring om te praten over de ervaringen van de kinderen (ochtendkring). Hierbij praten we over een bepaald onderwerp of proberen we iets te regelen of op te lossen (bijvoorbeeld een ruzie of de klassendienst). We zitten ook in de kring om dingen te vieren, om te zingen of om toneel te spelen. Daarnaast hebben we de leeskring, de muziekkring, de verslagkring en de tekstenkring. 

Bij een kring ontstaat een gesprek met elkaar, iedereen kan elkaar aankijken. De kring is voor de kinderen een duidelijke en gestructureerde situatie en gelden kringregels. Een voorbeeld van een vaste regel is dat je iemand uit laat praten. Veel kringregels worden samen met de groep gemaakt.   

Spel

Spelen is leren! Spelen op school heeft dus een doel, maar is wel vaak heel plezierig en vermakelijk. In een spel kun je kiezen hoeveel je jezelf bent en hoeveel je speelt. Spel kan je op nieuwe ideeën brengen, in spel is namelijk alles mogelijk. Door spel leren kinderen omgaan met de wereld om zich heen. 

Veel dingen die je in ‘het echte leven’ moet kunnen of kennen, kun je leren en oefenen door middel van spel. Tijdens het spel kun je fouten maken, risico’s nemen en uitproberen: het is namelijk toch maar ‘voor de lol’. 

Voorbeelden van spelvormen zijn begeleid spelen, vrij spelen, fantasie -en verbeeldingsspelen, gezelschapsspelen en computerspelen.
 

Werk

We zien graag dat de kinderen zoveel mogelijk zelf kunnen werken. Werken is een belangrijke activiteit binnen de jenaplanschool, met twee hoofddoelen: 

  • Kinderen leren (samen)werken. Zo leren ze onder andere hoe ze zich moeten concentreren en hoe ze verantwoordelijk moeten zijn voor hun eigen werk. 
  • Werkvormen binnen de Jenaplanschool zijn de blokperiode, het werkuur, werken met thema's, projecten en niveau-instructies of cursussen.   

Viering

Bij vieringen denken we meestal het eerst aan de grote vieringen: de Kinderboekenweek, Sinterklaasfeest, kerst, het afscheid van groep 8. Hierbij komen alle kinderen, stamgroepleiders en ouders bij elkaar in de gymzaal van de school. Naast de grote vieringen zijn er ook kleinere vieringen per bouw of in gemixte, wisselende groepen. Ook kan een viering spontaan in de stamgroep, bijvoorbeeld tijdens een leeskring, een muziekles of een verhaal van een kind. 

De doelen van een viering in een Jenaplanschool zijn: 

  • Ervaren dat je als school of als stamgroep samen een groep bent. 
  • Samen een emotie voelen, zoals blijdschap of geluk. Maar ook eenzaamheid of verdriet. 
  • Merken dat sommige dingen soms moeilijk te verwoorden zijn. 
  • Je durven/kunnen laten zien op een podium. 
  • Het presenteren van wat je geleerd hebt in de stamgroep. 

WELKOM! DEZE WEBSITE MAAKT GEBRUIK VAN COOKIES


Op onze website maken we gebruik van functionele - en analytische cookies om de website optimaal te laten functioneren en waar mogelijk te verbeteren. Deze cookies verzamelen geen persoonsgegevens.
Veel leesplezier!

Akkoord met de cookies